Een Verborgen Schilderij – Verbeelding van de Reformatie van de Jacobikerk te Utrecht

Steun project
Large_banner_2_-_5

We leven in een tijd van spanningen tussen verschillende bevolkingsgroepen, maar het is niet de eerste keer dat ons land hiermee geconfronteerd wordt. Ook tijdens de Reformatie, de grootste religieuze omwenteling die Nederland ooit gekend heeft, was er sprake van onrust in de samenleving. En net als nu klonken er oproepen tot tolerantie en verdraagzaamheid.

Truus van Bueren en Corinne van Dijk onderzoeken de geschiedenis van de Reformatie in Utrecht en in het bijzonder de rol van de Jacobikerk daarin. Een tekstbord in de Jacobikerk waarachter een middeleeuwse voorstelling verborgen zit, is daarbij gebruikt als uitgangspunt voor het onderzoek. Technisch onderzoek, archiefonderzoek en vergelijkend onderzoek van soortgelijke voorstellingen en vroeg-protestantse tekstborden leverden verrassende vondsten, inzichten en nieuwe vragen op.

We verdiepten ons in de preken van Hubert Duifhuis (circa 1515-1581), de priester/predikant onder wiens leiding de katholieke Jacobiparochie overstapte naar de protestantse kerk. De preken zijn nog steeds actueel. Duifhuis nam geen blad voor zijn mond en bepleitte voor iedere gelovige de mogelijkheid haar of zijn leven op eigen wijze gestalte te geven. Uitoefening van controle en macht, hoe dan ook en binnen welke kerk dan ook, wees hij rigoureus af.

Ons onderzoek en bevindingen leggen we vast in ons boek Van schilderij naar tekstbord. Verbeelding van de Reformatie van de Jacobikerk. Het boek wordt gepresenteerd op het symposium Tolerantie en verdraagzaamheid in historisch perspectief dat in oktober 2017 in de Jacobikerk gehouden wordt.

Om het onderzoek af te kunnen ronden en het boek te kunnen realiseren hebben we uw steun nodig. Helpt u mee om te laten zien wat voor bijzondere rol objecten kunnen spelen bij het in kaart brengen van de geschiedenis van de Reformatie in Utrecht? Steun dit bijzondere onderzoek. Doneer aan dit project en maak een deel van de Utrechtse cultuurgeschiedenis toegankelijk!

Alle schenkingen zijn welkom, ook bedragen kleiner dan 25 euro!

"Passie is een sleutelwoord in dit unieke boek - en passie kenmerkt evenzo dit prachtige project. Wetenschap begint bij het ontdekken en ontsluiten van belangwekkend materiaal, en het is met groot respect en overtuiging dat ik dit project aanbeveel."

 

- Prof. dr. Frits van Oostrom

Meer weten?

Bezoek onze website voor aanvullende informatie over dit project. Voor vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Ambassadeurs van dit project

Meer info

Reageer op dit project

Laat weten wat je van dit project vindt of wil je jouw steun bekend maken? Schrijf hieronder jouw reactie.