Algemene voorwaarden

Als gebruiker van www.uu.nl/steunuu geef je aan akkoord te gaan met onderstaande algemene voorwaarden.

Inhoud

Het Utrechts Universiteitsfonds zal te allen tijde streven naar een zorgvuldige controle van de informatie die op deze website wordt gepubliceerd. De inhoud van deze website (inclusief de hyperlinks) kan te allen tijde worden verbeterd, gewijzigd, aangevuld of verwijderd.

Ondanks de aandacht voor kwaliteit kan het Utrechts Universiteitsfonds niet garanderen dat de informatie op de website altijd correct of volledig is. Het Utrechts Universiteitsfonds aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, noch kan aan de inhoud enig recht worden ontleend. Tevens kan het Utrechts Universiteitsfonds niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop aangeboden informatie, met inbegrip (en zonder enige beperking) van beschadiging van gegevens, apparatuur of programma's.

Reactie bezoekers

Wij willen je op de hoogte houden van het laatste nieuws en horen graag van je hoe je het gebruik van de website hebt ervaren en of je nog vragen, opmerkingen of suggesties hebt. Jouw feedback wordt enorm gewaardeerd en we zijn blij dat je meehelpt om onze dienstverlening te verbeteren.

We horen graag wat je ons te vertellen hebt!

Persoonlijke gegevens

Het Utrechts Universiteitsfonds gebruikt de verzamelde gegevens om haar donateurs de volgende diensten te leveren: Als je een donatie doet, hebben we je naam en e-mailadres nodig om de betaling uit te voeren en contact met je op te nemen over de gekozen beloning. Alleen wanneer je daar toestemming voor geeft, houden we je via e-mail op de hoogte over deze crowdfunding actie en het project.

Wij waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met je gegevens omgaan. Je gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Dat betekent ook dat het Utrechts Universiteitsfonds je persoonlijke gegevens niet aan derden zal verkopen en deze uitsluitend aan derden ter beschikking zal stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de actie.

Donaties aan het project

De donaties die via de website gedaan kunnen worden, worden volledig besteed aan het project. Banktransactiekosten uitgesloten. Dit betreft €0,20 of €0,31 eurocent afhankelijk van het type transactie. U kunt ervoor kiezen dit bedrag toe te voegen aan uw donatie tijdens het betaalproces.

Auteursrecht

Het Utrechts Universiteitsfonds respecteert de rechten op teksten, (handels-)namen, foto's, illustraties, kaarten, merken, logo's en databanken. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij de organisatie die van dit materiaal of recht gebruik maakt. Het Utrechts Universiteitsfonds aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht en verwijst degene, die meent een sterker recht te hebben, naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt. De website www.uu.nl/steunuu is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze site in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.

Cookies

Een cookie is een stukje tekst dat tijdens het bezoeken van de website automatisch naar je harde schijf gestuurd wordt. We gebruiken cookies ook voor het verkrijgen van statistische gegevens over deze site. Dankzij de cookie herkent een website je automatisch als terugkerende bezoeker.

Terug